DD Free Dish New Channel List 2018!Add New Channels On DD Free Dish

Dd free dish new updated channel list oct. 2018→
here is the channel all dd free dish channels name and their frequencys.so lets read

 Channel                    Frequencys

   Name                         Here

1.DD National                                 11090/v/29500
2.DD News                                      11090/v/29500
3.DD Sports                                     11090/v/29500
4.DD Kishan                                    11090/v/29500
5.DD Bharti                                     11090/v/29500
6.DD Bangla                                    11090/v/29500
7.DD Chandana                               11090/v/29500
8.DD Girnar                                    11090/v/29500
9.DD Kashmir                                11090/v/29500
10.TEST 110                                  11090/v/29500
11.TEST 111                                  11090/v/29500
12.B4U Movies                              11090/v/29500
13.TEST 113                                  11090/v/29500
14.India News                                11090/v/29500
15.News 18 India                           11090/v/29500
16.Big Magic Ganga                      11090/v/29500
17.DD Rajasthan                            11170/v/29500
18.DD Oriya                                   11170/v/29500
19.DD Podigal                                11170/v/29500
20.DD Punjabi                                11170/v/29500
21.DD Sahayadri                            11170/v/29500
22.DD Yadagiri                              11170/v/29500
23.DD Malyalam                           11170/v/29500
24.Lok Sabha                                 11170/v/29500
25.Rajay Sabha                              11170/v/29500
26.Test 210                                    11170/v/29500
27.Dangal                                      11170/v/29500
28.Bhojpuri Cinema                      11170/v/29500
29.DD Bihar                                  11170/v/29500
30.DD North East                         11170/v/29500
31.DD Up                                     11170/v/29500
32.Sadhana Tv                             11170/v/29500
33.Naptol Blue                             11470/v/29500
34.DD Urdu                                 11470/v/29500
35.Cinema Tv                              11470/v/29500
36.DD Saptagiri                          11470/v/29500
37.India Tv                                  11470/v/29500
38.Wow Cinema                          11470/v/29500
39.Manoranjan tv                         11470/v/29500
40.News Nation                           11470/v/29500
41.SONY Pal                               11470/v/29500 
42.Dabang                                   11470/v/29500
43.Rishtey                                   11470/v/29500
44.Sony Mix                               11470/v/29500
45Homeshop 18                          11470/v/29500
46.DD MP                                   11470/v/29500                             
47.Enter 10                                 11470/v/29500
48 Star Bharat                             11470/v/29500
49.Big Magic                              11510/v/29500
DD Free Dish New Channel List 2018!Add New Channels On DD Free Dish DD Free Dish New Channel List 2018!Add New Channels On DD Free Dish  Reviewed by choudhary on October 25, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.